Regulamin konkursu Kwiat Skierniewic 2023

Aktualny regulamin i formularz zgłoszeniowy konkursu

 

Formularz zgłoszeniowy 2023 >>> POBIERZ

 

Regulamin Konkursu Miasto Pięknych Dziewcząt – Kwiat Skierniewic 2023

 Organizator:

Agencja Reklamowo-Wydawnicza ESTET, ul. Piłsudskiego 1, 96-100 Skierniewice

Zasady organizacji Konkursu:

 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Konkursu pod nazwą: Miasto Pięknych Dziewcząt - Kwiat Skierniewic.
 2. Konkurs Miasto Pięknych Dziewcząt - Kwiat Skierniewic ma charakter konkursu regionalnego, otwartego dla kandydatek ze Skierniewic i okolic, które spełniają wymagania określone w niniejszym regulaminie.
 3. Konkurs jest organizowany w dniach od ogłoszenia do dnia 16.09.2023 roku i będzie prowadzony jednoetapowo. Na konkurs składa się przyjmowanie zgłoszeń i sesje zdjęciowe, prezentacje i głosowanie w internecie i finał Konkursu z wyborem Kwiat Skierniewic 2023 i Klubowego Kwiatu Skierniewic 2023, który będzie przeprowadzony w trakcie Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw, podczas AFTER PARTY w Klubie Drugi Dom 16 września 2023 r.
 4. Celem Konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych Laureatek w następujących kategoriach:

Kwiat Skierniewic 2023, Kwiat Internetu 2023 i Klubowy Kwiat Skierniewic 2023

 1. O wyborze laureatek i przyznaniu tytułów zdecyduje powołane przez Organizatora i Partnerów jury w składzie nie mniejszym niż 5 osób, z wyłączeniem tytułu Kwiat Internetu, który zostanie wyłoniony drogą elektroniczną.
 2. Organizator zastrzega, iż głosowanie drogą elektroniczną nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość wysłanych głosów. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jeden głos, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs.
 3. W finale Konkursu bierze udział 10 kandydatek, które wyrażą chęć udziału w wyborach.
 4. W przypadku rezygnacji kandydatki z udziału w konkursie na jej miejsce przyjęta zostanie kolejna zgłoszona kandydatka. Rezygnację z udziału w Konkursie należy przedstawić w formie pisemnej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w sytuacji, jeśli nie zostanie zgłoszona odpowiednia liczba uczestniczek.
 6. W wyborach mogą brać udział kobiety zamieszkałe w Skierniewicach i okolicy
  w wieku 18-25 lat, z wyłączeniem:
  1. osób, które biorą udział w organizowaniu Konkursu.
  2. dotychczasowych laureatek Konkursu Miasto Pięknych Dziewcząt – Kwiat Skierniewic.

Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy wysłać do dnia 09.09.2023 r. na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i dostarczyć na Formularzu Zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu)
 2. Kandydaturę może zgłosić wyłącznie sama kandydatka.
 3. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem.
 5. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatek. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszająca może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszająca może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację.
 6. Kandydatka i/lub Uczestniczka lub Opiekun Małoletniej udziela Organizatorowi bezpłatnej, wyłącznej i nieograniczonej czasowo zgody na użycie i dysponowanie swoim wizerunkiem lub wizerunkiem małoletniej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności publikacji na łamach lokalnych tygodników oraz na stronach internetowych Organizatorów i Partnerów, ponadto w zakresie prowadzenia promocji Konkursu przez Organizatora, Partnerów i sponsorów Konkursu, których lista zostanie opublikowana na stronie.

Przebieg Konkursu:

 1. Zgłoszone do udziału w Konkursie Kandydatki uczestniczyć będą w sesjach fotograficznych realizowanych przez Organizatora
 2. Kandydatki są zobowiązane do uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych.
 3. Każdej z Uczestniczek Konkursu zostanie przydzielony numer, który będzie prezentowany przy jej zdjęciu w Internecie oraz podczas finału Konkursu.
 4. Organizatorzy nie zapewniają strojów, możliwa jest natomiast prezentacja Kandydatek w strojach przygotowanych przez sponsorów”.
 5. W dniu wyborów kandydatki powinny posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymację szkolną itp.
 6. Uczestniczki przygotowują krótką prezentację o sobie i swoich zainteresowaniach oraz odpowiadają na pytanie zadane przez osobę prowadzącą Konkurs.
 7. Kandydatki zobowiązana są do zapewnienia sobie drobnych elementów strojów (np. spodenki, szpilki, drobne dodatki), które będą wykorzystywane w prezentacji podczas finału.
 8. W czasie trwania przygotowań i gali finałowej, Kandydatki są zobowiązane do przestrzegania zasad etyki i wzajemnego szacunku.

Nagrody

 1. Organizatorzy i Partnerzy zapewniają nagrody rzeczowe dla laureatek Konkursu i upominki dla wszystkich uczestniczek konkursu.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania konkursu. Reklamacje rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.
 2. Złamanie zasad Regulaminu może prowadzić do dyskwalifikacji danej kandydatki.
 3. We wszystkich sprawach spornych nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator wraz z Realizatorem konkursu.

Polityka Prywatności:

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestniczek Konkursu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych w Formularzu Zgłoszeniowym przez Uczestniczki Konkursu jest Organizator Agencja Reklamowo Wydawnicza ESTET w Skierniewicach
 3. Organizator Agencja Reklamowo Wydawnicza ESTET w Skierniewicach w celu niezbędnym do realizacji Konkursu, przetwarzają dane osobowe Uczestniczki Konkursu podane przez nią w Formularzu Zgłoszeniowym
 4. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji Konkursu (Regulamin). Kandydatce i Uczestniczce przysługuje prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje znajdziesz w Klauzuli Informacyjnej.

Regulaminy

Regulamin konkursu Kwiat Skierniewic 2023

Regulamin konkursu Kwiat Skierniewic 202…

07 sierpień, 2023

Aktualny regulamin i formularz zgłoszeniowy konkursu

InfoKwiatu

Laureatki wyboru miss

Laureatki wyboru miss

06 listopad, 2012

Od 1996 roku podczas Skierniewickiego Święta wybierany jest Kwiat Skierniewic.

z Archiwum

Kwiaty na paradzie Święta

Kwiaty na paradzie Święta

10 sierpień, 2021

Od lat skierniewickiemu świętu towarzyszy parada, obserwowana przez licznie zgromadzoną pu...

InfoKwiatu

Kulisy wyborów

Kulisy wyborów

20 wrzesień, 2017

To co się dzieje za sceną nie jest często widoczne